Asistenta, consultanta, reprezentare, negociere

Afaceri imobiliare

Contracte comerciale

Actiuni in instanta

Infiintare societati

 

Domenii de activitate

Cabinetul este specializat in dreptul afacerilor insa activitatea noastra include si asistenta, consultanta, reprezentare in ramurile dreptului civil si penal al afacerilor.

Cu titlu de exemplu, expertiza noastra include:

 • consultanta privind investitiile imobiliare (consultanta privind legislatia in materie pentru cetatenii straini, asistenta si consultanta pentru dezvoltatori incepand de la constituirea firmei, acordarea opiniilor juridice privind profitabilitatea investitiei, asistenta la negocierea contractelor , intocmirea si verificarea documentatiilor necesare, organizarea si coordonarea sedintelor, dezvoltarea si aplicarea strategiilor, consultanta dizolvare, lichidare, reprezentare)
 • consultanta privind investitiile in marketing si publicitate(experienta in dezvoltarea si promovarea a doua sisteme inovatoare de publicitare, unice pe piata din Romania pentru o firma din Austria)
 • consultanta privind dezvoltarea si promovarea unor afaceri din domeniul productiei(in domeniile: confectii textile, productie aparatura industriala pentru purificarea aerului)
 • consultanta si asistenta pentru societati din domeniul comertului cu amanuntul si en-gros( toata gama de asistenta si consultanta, inclusiv reprezentare la instante)
 • constituire , modificare acte societati comerciale, lichidari (experienta in crearea a mumeroase societati, in mare parte societati constituite de cetateni straini din orice domenii de activitate, modificari ale actelor constitutive si lichidari )
 • reprezentare in instanta( diverse procese civile, comerciale si administrative )
 • asistenta si reprezentare in fata organelor statului( Primarii, Administratii financiare, Garda Financiara, Parlament, Prefecturi, Directia Generala a Vamilor, Registrul Comertului, OSIM, SANEPID, Ministere, Agentii guvernamentale si neguvernamentale, Asociatii profesionale , etc)
 • asistenta si reprezentare in fata altor persoane fizice si juridice (cu ocazia solutionarii unor diferende, semnarea contractelor de afaceri, negocieri, rezolvarea diverselor chestiuni de natura juridica si comerciala ce tin de afacerea clientului)
 • participarea in calitate de consultant la activitatea orgenelor deliberative ale persoanei juridice;
 • redactari contracte de afaceri (orice tip de contracte inclusiv acte, scrisori, notificari, memorii, proiecte de afaceri, analize si studii de specialitate)
 • solutionarea litigiilor pe cale amiabila, incheiere tranzactii
 • asistenta notariala
 • alte operatiuni ce intervin in activitatea comerciala

Tipuri de acte, contracte si conventii pentru care acordam asistenta juridica si consultanta completa:

 • Acte constitutive, modificatoare si acte privind lichidarea societatilor comerciale
 • Inchiriere
 • Vanzare-cumparare
 • Schimb
 • Cesiuni
 • Cedare a folosintei
 • Imprumut de folosinta(Comodat)
 • Imprumut de consumatie
 • Concesiune
 • Superficie
 • Arendare
 • Audit financiar
 • Consultanta
 • Depozit
 • Donatie
 • Administrare
 • Procuri
 • Uzufruct
 • Asociere in participatiune
 • Cereri de oferte
 • Scrisori de comanda
 • Novatie
 • Subrogatie
 • Promisiuni bilaterale
 • Remitere de datorie
 • Leasing financiar si operational
 • Ipoteca
 • Gaj
 • Garantie reala mobiliara
 • Fidejusiune
 • Escrow
 • Prestari servicii
 • Antrepriza
 • Webdesign si asistenta tehnica
 • Transporturi interne si internationale
 • Prelucrare in lohn
 • Factoring
 • Publicitate
 • Impresariat artistic
 • Consulting-engineering
 • Distributie
 • Webhosting
 • Mandat
 • Intermediere
 • Comision
 • Licenta a marcii
 • Desene industriale
 • Editare
 • Franciza
 • Individual de munca
 • Colectiv de munca
 • Decizii de incetare a contractului de munca
 • Decizie de sanctiuni disciplinare
 • Fise de post
 • Ucenicie
 • Act aditional
 • Decizii
 • Angajamente de plata
 • Statute diverse
 • Sponsorizare
 • Mecenat
 • Barter
 • Tranzactie
 • Depozit
 • Voluntariat
 • Remitere a datoriei
 • Asigurare
 • Renta viagera
 • Intretinere
 • Societate civila
 • Utilizarea programelor de calculator
 • Consignatie
 • Cont Curent
 • Transport
 • Know-How

Tipuri de acte realizate in vederea unei actiuni in instanta si tipuri de actiuni pentru care acordam asistenta si consultanta:

Drept civil:

 • Actiuni posesorii
 • Actiuni in complangere
 • Tulburare de posesie
 • Iesire din indiviziune
 • Revendicare mobiliara si imobiliara
 • Cereri reconventionale
 • Actiuni in materie de hotarnicie
 • Actiuni de ingradire a proprietatii
 • Actiuni in granituire
 • Actiuni confesorii
 • Asigurarea servitutii
 • Intabularea dreptului de proprietate si a altor drepturi reale
 • Actiuni in pretentii
 • Ordonante presedintiale
 • Somatii de plata
 • Actiuni in constatare
 • Contestatii la executare
 • Intampinari
 • Apeluri, recursuri
 • Note de aparare,concluzii scrise
 • Interogatorii
 • Partaj
 • Actiuni in declararea nulitatii
 • Rezilieri, rezolutiuni
 • Prescriptia achizitiva si extinctiva
 • Actiuni in raspundere civila delictuala
 • Actiuni in raspundere civila contractuala
 • Imbogatire fara just temei
 • Evacuare
 • Denuntare unilaterala
 • Gestiunea intereselor altei persoane
 • Chemare in garantie
 • Erori materiale
 • Plangeri diverse
 • Contestatii diverse
 • Stramutare
 • Actiune pauliana
 • Actiune oblica
 • Actiuni in actualizarea valorii obligatiilor stabilite in bani
 • Asigurare a dovezilor
 • Memorii
 • Diverse cereri

Dreptul afacerilor:

 • Reziliere, rezolutiune
 • Actiuni in pretentii
 • Nulitatea contractului
 • Constatarea dreptului de proprietate
 • Executarea contractului
 • Executarea biletului la ordin, cec
 • Compensatii
 • Interpretarea contractului
 • Compensatia platii
 • Executarea in natura sau prin echivalent
 • Actiune revocatorie
 • Actiune pauliana
 • Novatie
 • Actiuni rezultate din garantii
 • Simulatia
 • Actiuni privitoare la inmatricularea, radierea si lichidarea societatii comerciale
 • Procedura falimentului

Dreptul penal:

 • Infractiuni contra patrimoniului: inselaciune, gestiune frauduloasa, delapidare, distrugerea, insusirea bunului gasit, tainuirea.
 • Infractiuni in legi speciale: Cod vamal, Cod fiscal, Legea contabilitatii nr 82/1991, Legea 656/2002, Legea 31/1990, Legea 85/2006, alte legi ce reglementeaza afacerile in general.

 
engine by Filip Net, design by Olivia Design